EOR en FNV strijden voor baanbehoud Tata Steel

29 november 2019 | Door redactie

Tata Steel Europa heeft bevestigd 1.600 banen te willen schrappen in Nederland. Zowel de Europese ondernemingsraad als vakbond FNV vinden een massaontslag onacceptabel en sluiten acties niet uit. Tata Steel moet de reorganisatieplannen nu verder uitwerken en onderbouwen.

Tata Steel Europa heeft de reorganisatieplannen voor de Europese staalfabrieken gepresenteerd. Daarbij bevestigde Tata Steel dat er 1.600 banen zullen verdwijnen in Nederland. Twee derde van de geschrapte functies zal bestaan uit kantoorbanen en managementfuncties. In de presentatie kwamen alleen de hoofdlijnen aan bod. De exacte gevolgen voor de werknemers en de positie van Tata Steel IJmuiden zijn nog onduidelijk. Het overleg tussen de directie van Tata Steel en de Europese ondernemingsraad (EOR) over de plannen liep dan ook vast. De EOR mist een gedetailleerde onderbouwing van het saneringsplan. Tata Steel zal daarom de plannen verder uitwerken en binnenkort verder toelichten.

EOR stelt dat massaontslag problemen niet oplost

Er werd eerder al een werkgelegenheidspact gesloten. Hierdoor kunnen er tot 1 oktober 2026 geen gedwongen ontslagen vallen bij Tata Steel IJmuiden. Vakbond FNV zegt dan ook te strijden voor het behoud van banen en geen gedwongen ontslagen te accepteren. Ook sluit de vakbond acties niet uit als Tata Steel de plannen niet beter uitwerkt. De EOR geeft aan dat Tata Steel IJmuiden een gezond bedrijf is. Het schrappen van functies zou de problemen volgens de EOR dan ook niet oplossen, er zou juist geïnvesteerd moeten worden. Ook de COR van Tata Steel gaf eerder al aan massaontslag te willen voorkomen.

Besparing personeelskosten onderdeel Europese reorganisatie

De maatregelen zijn onderdeel van een grote reorganisatie van Tata Steel in Europa. Daarbij kijkt Tata Steel ook naar operationele kosten en verlegt het de focus naar staalproducten met  hogere marges en lagere inkoopprijzen. In totaal wil Tata Steel € 175 miljoen besparen op de personeelskosten. In Nederland zijn er 11.000 werknemers in dienst, waarvan 9.000 bij Tata Steel IJmuiden. In heel Europa heeft het staalbedrijf meer dan 20.000 werknemers in dienst. Bij de Britse fabrieken verliezen zo'n 1.000 werknemers hun baan, in de rest van de Europese vestigingen schrapt Tata Steel ongeveer 350 banen.

Update 15 januari 2020

De directie van Tata Steel Nederland heeft in een brief aan vakbond FNV toegezegd het eerder aangekondigde massaontslag uit te stellen. Er zou een onslagronde volgen van 1.600 banen in IJmuiden en nog eens 1.400 banen op andere locaties van Tata Steel in Europa. Tot oktober 2021 blijven deze banen gegarandeerd. Dat er banen zullen verdwijnen, is volgens de directie echter onvermijdbaar. Een reorganisatieplan is er nog niet. Zodra dit er is, zal de vakbond zich daarover samen met de ondernemingsraad buigen.