Flink meer fusies en overnames in 2014

19 januari 2015 | Door redactie

In 2014 vonden flink meer fusies en overnames plaats dan in 2013. In 2013 ging het om 342 meldingen en in 2014 steeg dit aantal met 13% naar 387. Organisaties moeten volgens de Fusiegedragsregels 2000 hun plannen voor een fusie of overname doorgeven aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Sinds 1 januari 2015 kan dat online.

Met 387 meldingen in 2014 klimt het aantal fusies en overnames weer op naar het niveau van 2012 toen 400 meldingen werden gedaan. Het zwaartepunt lag afgelopen jaar in het laatste kwartaal met maar liefst 99 meldingen. Hoewel de stijging behoorlijk is, zijn er zwaardere jaren geweest. Zo kwam de ‘eindscore’ van 2007 nog uit op 694 meldingen.

Melding van fusie of overname kan per 1 januari 2015 online

De SER heeft Fusiegedragsregels opgesteld, waaraan organisaties zich moeten houden. De regels zijn opgesteld om de belangen van werknemers te beschermen. Ondernemingen moeten volgens de gedragsregels hun fusie- of overnameplannen aan de SER melden. Sinds 1 januari 2015 kan dat via een online formulier.

Fusiegedragsregels voor organisaties van 50 werknemers of meer

De Fusiegedragsregels gelden voor organisaties met meer dan 50 werknemers en van de fusiepartners moet er tenminste één in Nederland zijn gevestigd. Uw OR heeft adviesrecht volgens artikel 25 lid 1 WOR. Zowel de vakbonden als de OR moeten tijdig op de hoogte worden gesteld van de fusieplannen, zodat zij nog wezenlijke invloed hebben op het besluit.

Fusiegedragsregels hard toe aan nieuwe versie

De SER-Fusiegedragsregels zijn voor het laatst in 2000 (fundamenteel) herzien. In de tussentijd is de wetgeving op het gebied van fusies en overnames op meerdere punten gewijzigd, waardoor de Fusiegedragsregels een update nodig hebben. Begin 2014 is de SER-commissie Herziening Fusiegedragsregels opgericht in het kader van die update. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Nieuwe Fusiegedragsregels SER op komst’. Volgens de SER zal de Commissie Herziening Fusiegedragsregels begin 2015 haar bevindingen kenbaar maken.