Fusie of overname meldt u online bij de SER

23 januari 2015 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen voor een fusie of overname, dan moet u dit volgens de Fusiegedragsregels 2000 melden bij de Sociaal-Economische Raad (SER). U kunt dit sinds 1 januari 2015 online doen op de website van de SER.

In 2014 vonden er meer fusies en overnames plaats dan in 2013. In 2013 ging het om 342 meldingen en in 2014 steeg dit aantal met 13% naar 387. Hoewel dit een behoorlijke stijging lijkt, zijn er wel zwaardere jaren geweest. Zo kwam de ‘eindscore’ van 2007 nog uit op 694 meldingen. Om de belangen van werknemers bij fusies en overnames te beschermen, heeft de SER Fusiegedragsregels opgesteld. Organisaties moeten volgens de gedragsregels hun fusie- of overnameplannen aan de SER melden vóórdat overeenstemming over de fusie wordt bereikt. Sinds 1 januari 2015 kan dat via een zogenoemd digitaal Vragenformulier B op de website van de SER.

Breng vakbonden en OR tijdig op de hoogte van fusie

De Fusiegedragsregels gelden voor organisaties met meer dan 50 werknemers en waarvan op zijn minst één fusiepartner in Nederland is gevestigd. Zowel de vakbonden als de ondernemingsraad (OR) moet u tijdig op de hoogte stellen van de fusieplannen, zodat zij nog wezenlijke invloed hebben op het besluit. De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht.

Geschillencommissie Fusiegedragsregels buigt zich over klachten

Naast de behandeling van meldingen van voorgenomen fusies heeft de SER een signaleringsfunctie. Is een (aanstaande) fusie niet gemeld bij de SER, maar bijvoorbeeld wel aangekondigd in een persbericht, dan kan de SER aanvullende informatie opvragen bij de betrokken organisaties. Bij een eventueel conflict over de naleving van de SER-Fusiegedragsregels kunnen betrokken partijen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. De uitspraken van de commissie vindt u op de website van de SER en in het PBO-blad van de SER.