Fusiegekte bereikt kookpunt, maar niet álles is geoorloofd!

25 april 2018 | Door redactie

Afgelopen jaar bleek het aantal fusies en overnames in Nederland het hoogste punt in tien jaar te hebben bereikt. Dit jaar heeft die trend doorgezet. Waar moeten ondernemers aan denken als zij gaan fuseren? Aan een scherp onderhandelingsresultaat uiteraard en aan hun toekomstige profilering in de markt. Maar er ligt eerst nog een pakket regels waar niet elke ondernemer op bedacht is.

Regel één is in elk geval: fuseren mag niet zomaar. Ondanks al het optimisme dat ermee gepaard gaat, staan de overheid en de vakbonden helaas niet direct te applaudisseren bij fusies en overnames (tool). Integendeel, zij zijn tamelijk kritisch. Dat is niet voor niks, want feit is dat de meeste fusies mislukken. Het voornemen om eens lekker te snijden in de overhead, ziet vaak in de eerste plaats op personeel (tool). Na een fusie zal een deel van het (ondersteunende) werknemersbestand overbodig worden. Dat is de bestaansreden van de fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad (SER), een adviesorgaan van werkgevers, vakbonden en onafhankelijke kroonleden. Die regels houden in dat fusiepartijen de vakbonden moeten informeren over hun voornemen om te fuseren. En zij moeten de vakbonden de gelegenheid geven hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van de in de onderneming werkzame personen.

Fusiegedragregels gelden voor alle Nederlandse ondernemingen

Deze fusiegedragsregels gelden in principe voor alle Nederlandse ondernemingen met vijftig of meer werknemers. Fusieplannen moeten in een vroeg stadium gemeld worden aan het secretariaat van de SER (via een meldingsformulier op de website). Hetzelfde geldt voor de vakbonden. Ondernemers die pas na het onderhandelingsproces de vakbonden inlichten, zijn dus te laat. De vakbonden moeten namelijk betrokken worden op een moment dat hun oordeel over het fusieplan nog van wezenlijke invloed kan zijn op het al dan niet doorgaan van de fusie.

Ondernemingsraad speelt ook een rol bij fusies en overnames

En naast de SER en de vakbonden, komt ook de ondernemingsraad van de onderneming nog om de hoek kijken. Deze speelt namelijk een rol van betekenis als het gaat om een fusie of een overname. Hoe en wanneer? U leest het in het meinummer van BV Rendement. Nog geen abonnement? Vraag dan nu een proefabonnement aan!