Fusieregels SER gelden nu ook voor non-profit

29 oktober 2015 | Door redactie

Als uw organisatie gaat fuseren, moet u zich voortaan houden aan de Fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad (SER) die er zijn om de belangen van uw werknemers te beschermen. Sinds 1 oktober 2015 gelden deze gedragsregels vanwege een wijziging nu ook voor de overheid en non-profitorganisaties.

Organisaties met minstens vijftig werknemers moeten zich bij een fusie houden aan de nieuwe Fusiegedragsregels (pdf). Door de wijzigingen vallen organisaties in de culturele sector, de zorg en het onderwijs nu ook onder de nieuwe gedragsregels bij fusies. Artikel 1 lid 1 sub a van de gedragsregels verklaart namelijk dat ze van toepassing zijn op ‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.’ Ook de overheid en organisaties binnen het vrije beroep, zoals architectenbureaus, vallen hierdoor onder de fusieregels. Een andere grote wijziging is dat uw organisatie straks gebruik kan maken van de mogelijkheid tot bemiddeling. Deze bemiddeling kan uitkomst bieden als betrokken partijen, zoals werkgevers en vakbonden, een klacht hebben over het niet naleven van de Fusiegedragsregels.  

Fusie moet ook worden gemeld

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werknemers bij een fusie. Dit kan gaan om hun positie, maar ook om hun arbeidsvoorwaarden (tool), zoals bij de harmonisatie (tool) daarvan. Verder is het van belang dat als uw organisatie van plan is te fuseren, u dit tijdig moet melden bij zowel de vakbonden als de Ondernemingsraad.