Gemeenten draaien besluit samenwerking terug na onrust

De colleges van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen hebben besloten alsnog af te zien van de eerder voorgenomen oprichting van een gezamenlijk servicecentrum, het Shared Service Centrum Zuid-Limburg (SSC-ZL). De gemeenteraden, werknemers en de OR zijn hierover onlangs geïnformeerd.

29 januari 2020 | Door redactie

De uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek door onderzoeksbureau Deloitte en het gebrek aan draagvlak binnen de gemeenten waren voor de colleges van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen aanleiding om de onderlinge samenwerking in de vorm van het servicecentrum te beëindigen. Het doel van het centrum was om kosten te besparen door de afdelingen inkoop, ict en personeels- en salarisadministratie te bundelen met de overplaatsing van 135 ambtenaren als gevolg. Deloitte presenteerde een half jaar geleden echter een kritisch rapport en stelde dat het gezamenlijke servicecentrum geen kostenvoordeel zou opleveren. Het centrum bleek tot nu toe zelfs een kostenpost voor de gemeenten.

OR kreeg eerder al gelijk van Ondernemingskamer én kantonrechter 

Het plan gezamenlijk servicecentrum op te richten, leidde tot veel onrust. De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Maastricht adviseerde de ambtenaren niet over te plaatsen en kreeg bijval van de vakbonden, maar de gemeente sloeg het OR-advies in de wind. De OR spande daarop bij de Ondernemingskamer (OK) een zaak aan tegen de gemeente. De OK stelde de OR in het gelijk. Ook werd de gemeente Maastricht op de vingers getikt door de kantonrechter vanwege het laten doorlichten van de e-mailboxen van OR-leden door een extern bedrijfsrecherchebureau. De gemeente besloot vervolgens begin vorig jaar om zich terug te trekken, zodat zij eerst de vertrouwensband met de eigen ambtenaren kon herstellen.

Gemeenten zoeken passende oplossing voor werknemers

De colleges van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen kwamen tot de conclusie dat het vanwege de onderzoeksresultaten, de onrust en het gebrek aan draagvlak, beter is om de gemeenschappelijke regeling op te heffen en het Shared Service Centrum Zuid-Limburg te ontbinden. Het is nu aan de gemeenteraden van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen om in te stemmen en het besluit daarmee definitief te maken. De drie gemeenten zullen dan een gelijk deel van de kosten van de ontbinding voor hun rekening nemen. Voor de werknemers in dienst van het servicecentrum zullen de gemeenten een passende oplossing zoeken.

Bijlagen bij dit bericht

Voorbeeldadvies OR
Tools | Maatwerkbrieven
Een helder OR-advies schrijven
Tools | Stappenplannen