Hogere ontslagvergoeding bij vrijwillig vertrek

12 oktober 2015 | Door redactie

Werknemers van PostNL krijgen een hogere ontslagvergoeding als ze na aankondiging van een reorganisatie zelf besluiten om te vertrekken. Dit blijkt uit het principeakkoord dat de organisatie met de vakbonden heeft gesloten over een nieuw sociaal plan.

Volgens het principeakkoord zou er bij reorganisaties van PostNL straks gewerkt worden met een zogenoemd fasensysteem. Per fase krijgt een werknemer een andere vergoeding en een andere vorm van begeleiding aangeboden. Een werknemer die uiterlijk zes weken voor de ingangsdatum van een reorganisatie er vrijwillig voor kiest om de organisatie te verlaten, krijgt de hoogste vergoeding mee. Hij ontvangt naast de transitievergoeding (tool) nog een vergoeding van vijf maandsalarissen.

Soms alleen wettelijke transitievergoeding

Als al bekend is dat een werknemer ontslagen wordt en hij uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van de reorganisatie kiest voor vertrek, ontvangt hij vier maandsalarissen. Kiest een werknemer er niet voor om direct te vertrekken of voor bemiddeling naar ander werk, dan ontvangt hij alleen de wettelijke transitievergoeding.
PostNL heeft het principeakkoord gesloten omdat ze de komende jaren veel reorganisaties verwacht. Het sociaal plan zou gelden van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.