Informeren is cruciaal bij een reorganisatie

2 februari 2012 | Door redactie

Inkrimpingen, fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Omdat bij een reorganisatie de baanonzekerheid toeneemt en de werksfeer onder druk komt te staan, is het belangrijk dat u dit proces in goede banen leidt. Ook moet u als HR-professional werken aan de inzetbaarheid van uw werknemers, zodat zij zich staande houden tijdens grote veranderingen binnen uw organisatie.

Een reorganisatie heeft een negatieve invloed op het welzijn van werknemers, tenzij de reorganisatie tot een verbetering van het werk leidt. Dat is één van de uitkomsten van onderzoek dat TNO met een aantal Europese partners uitvoert. In het project PSYRES wordt gekeken naar de effecten van reorganisaties op het welzijn van werknemers en welke werknemers risico lopen om psychische problemen te krijgen. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd. Werknemers die bij de start van een reorganisatie een goede gezondheid hebben, breed inzetbaar zijn en vertrouwen hebben in hun eigen kennis en ervaring, hebben een grotere kans om het hoofd boven water te houden.

Factsheet over reorganisaties

Voor u als werkgever is het tijdens een reorganisatie erg belangrijk dat u in een paar zinnen een duidelijk antwoord kunt geven op twee belangrijke vragen:

  1. Waarom moet er worden gereorganiseerd?
  2. Wat gaat er met de organisatie en het personeel gebeuren?

Deze informatie moet u op alle niveaus binnen de organisatie overbrengen en op verzoek zo vaak herhalen als nodig is. Voorkom dat de communicatie eenrichtingsverkeer wordt. Werknemers kampen tijdens een reorganisatie met twijfels en onzekerheid over hun positie. Het kan daarom nuttig zijn om bijeenkomsten te organiseren waarin zij hun zorgen over de veranderingen kunnen uiten. In een factsheet van PSYRES over het begeleiden van een reorganisatie kunt u nog meer praktische tips vinden over hoe u een reorganisatie goed aanpakt.

Eisen aan werknemers tijdens reorganisatie

Als HR-professional moet u een duidelijk beeld kunnen schetsen van de richting die uw organisatie opgaat. Ook moet u formuleren aan welke eisen werknemers moeten voldoen om in die nieuwe organisatie te passen. Op die manier kunnen werknemers hun individuele doelen afstemmen op die van uw organisatie.