Minder administratieve lasten bij fusies

11 maart 2011 | Door redactie

Gaat u in de toekomst uw bv splitsen of fuseren met een andere bv dan krijgt u met minder administratieve verplichtingen te maken. De staatssecretaris van Justitie heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Door dit voorstel vervallen namelijk enkele verslagleggingsverplichtingen bij fusies en splitsingen.

Op dit moment bent u bij een fusie of splitsing verplicht om een voorstel op te stellen met een toelichting waarin u de redenen en de verwachte gevolgen van de fusie of splitsing weergeeft. Een accountant zal het fusie- of splitsingsvoorstel voor de aandeelhouders beoordelen en zal aangeven of de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen volgens hem redelijk is. Hierbij moet de accountant ook kijken naar de toelichting op de ruilverhouding bij het fusie- of splitsingsvoorstel. U heeft dus naast administratieve lasten ook nog de kosten van het deskundigenverslag van de accountant. Het wetsvoorstel zou deze administratieve lasten en kosten moeten verminderen.

Europese richtlijn

Dit wetsvoorstel is het gevolg van de Europese richtlijn die verslagleggings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen moet regelen. De richtlijn ziet op het terugbrengen van administratieve lasten voor naamloze vennootschappen. U kunt volgens de richtlijn namelijk afzien van een onderzoek door een accountant en u hoeft geen accountantsverklaring voor de ruilverhouding te hebben. Voorwaarde is wel dat alle betrokken aandeelhouders daarmee instemmen. In het uiteindelijke wetsvoorstel is de reikwijdte van de nieuwe regels uitgebreid en ook van toepassing verklaard voor andere rechtspersonen zoals een bv. Op 15 maart zal de Tweede Kamer stemmen over dit wetsvoorstel.