Nederlandse organisaties fuseerden er op los in 2017

17 januari 2018 | Door redactie

Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld is het hoogste sinds tien jaar. In 2017 zijn 588 fusies gemeld, dat is een stijging van 12,5% ten opzichte van 2016. In 2016 waren er 523 fusiemeldingen; in 2015 waren het er 429. De meeste fusiemeldingen in 2017 kwamen uit de dienstensector en de industrie.

Bij een fusie gelden de nodige aandachtspunten. Een fusie of overname kan bijvoorbeeld gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers (tool) hebben. Mede daarom moeten fusiepartijen de betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de inhoud van de fusie en de gevolgen daarvan voor de werknemers. Dat staat in de SER-Fusiegedragsregels. Deze regels beschermen de belangen van werkenden in een organisatie die betrokken is bij een fusie of overname.

Ondernemingsraad geeft advies over fusie aan bestuurder

De vakbonden kunnen zich vervolgens over de aanstaande fusie een oordeel vormen en dit oordeel aan de ondernemingsraad verstrekken. De ondernemingsraad kan het oordeel dan bij zijn advies aan de bestuurder betrekken. Vakbonden of fusiepartijen kunnen bij niet- of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Partijen kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid tot bemiddeling.

Klachten bij een fusie op het bord van geschillencommissie

Fusies lopen lang niet altijd op rolletjes. Zo kwamen recentelijk de strubbelingen binnen Tata Steel naar voren toen de Centrale Ondernemingsraad naar de rechter stapte om betrokkenheid bij de fusie van het bedrijf af te dwingen. De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft in 2017 elf klachten ontvangen (2016: vier). Over twee klachten heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan. In beide gevallen oordeelde de Geschillencommissie dat de Fusiegedragsregels niet correct zijn nageleefd; in één daarvan stelde de Geschillencommissie dat deze schending een ernstig karakter heeft en in ernstige mate verwijtbaar is. Het is voor het eerst in twaalf jaar dat de Geschillencommissie een dergelijke vergaande uitspraak heeft gedaan.