Onderzoek naar mogelijke fusie musea

21 maart 2012 | Door redactie

Musea moeten zelfstandiger gaan opereren en ondernemender worden. Daarom moet het makkelijker worden om een intensieve samenwerking of een fusie aan te gaan. Dit blijkt uit een adviesaanvraag van staatssecretaris Zijlstra van Cultuur. De Raad voor Cultuur moet gaan onderzoeken of musea in de toekomst meer kunnen gaan samenwerken.

Nederland telt 545 geregistreerde musea. Daarvan worden er 236 door gemeenten gefinancierd, 34 door de provincies en 29 door het Rijk. Volgens de staatssecretaris moet bij alle musea worden gelet op kwaliteit, professionalisering, samenwerking, doelmatigheid, ondernemerschap, collectiemobiliteit en (digitale) toegankelijkheid.

Staatssecretaris wil museumcollecties samenvoegen

Hoewel het kabinet heeft afgesproken dat de musea bij de bezuinigingen zoveel mogelijk worden ontzien, kondigde de staatssecretaris in juni vorig jaar al aan dat hij ook het museumbestel op de schop wil nemen. De adviesaanvraag is de eerste concrete stap. De Raad voor Cultuur zal daarbij ook onderzoek doen naar een beoordelingskader op basis waarvan de collecties kunnen worden gewaardeerd. De raad moet gaan aangeven of musea gezamenlijk conservatoren kunnen aanstellen of dat collecties kunnen worden samengevoegd en musea kunnen fuseren.