Oorzaken werkgerelateerde stress benoemd

17 mei 2013 | Door redactie

Baanonzekerheid, een reorganisatie, het aantal gewerkte uren, de werklast of onacceptabel gedrag van collega’s zijn volgens medewerkers in Europa de meest voorkomende oorzaken van werkgerelateerde stress. Werkgerelateerde stress komt het meest voor bij vrouwelijke medewerkers in de zorgsector. Dit blijkt uit een Europese opiniepeiling.

Uit de Europese opiniepeiling (uitgevoerd door Ipsos MORI, een Britse onderzoeksorganisatie, in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)) blijkt dat vooral medewerkers in de zorgsector te maken hebben met werkgerelateerde stress (61%). Verder hebben meer vrouwen (54%) last van werkgerelateerde stress dan mannen (49%). Medewerkers in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder hebben minder last (44%) van werkgerelateerde stress dan de jongere garde van 18-54 jaar (53%).                                     

Belangrijkste oorzaken voor werkgerelateerde stress

Als belangrijkste oorzaken voor de werkgerelateerde stress geven de medewerkers baanonzekerheid, een reorganisatie, het aantal gewerkte uren, de werklast of onacceptabel gedrag van collega’s aan. Oorzaken van werkgerelateerde stress die medewerkers minder vaak noemen, zijn een gebrek aan steun van collega’s of leidinggevenden, onvoldoende duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden of beperkte mogelijkheden om werk zelf in te delen.
Stress kan op de lange termijn leiden tot gezondheidsklachten met (langdurig) ziekteverzuim als gevolg. Het is dus belangrijk dat u uw medewerkers goed in de gaten houdt en tijdig ingrijpt als er sprake is van stress. Bespreek met uw medewerkers welke oorzaken de stress volgens hen heeft en probeer samen tot een oplossing te komen.