OR Booking.com bezorgd over ontbreken sociaal plan

De ondernemingsraad (OR) van reisreserveringssite Booking.com maakt zich zorgen om de bescherming van de werknemers. Doordat de omzet vanwege de coronacrisis is gekelderd, sluit de directie gedwongen ontslagen niet uit. De organisatie heeft echter geen sociaal plan.

20 april 2020 | Door redactie

Volgens de OR doet Booking.com onvoldoende om de toekomst van de organisatie veilig te stellen en zijn werknemers te beschermen. Dat meldde de OR afgelopen vrijdag aan de directie. Vanwege een forse omzetdaling door de coronacrisis sluit CEO Glenn Fogel gedwongen ontslagen niet uit. Vorige week werd bekend dat Booking.com een beroep doet op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, kortweg NOW. De werkgever moet de OR informeren over de NOW. De subsidieregeling vergoedt gedurende drie maanden maximaal 90% van de loonkosten als een organisatie door de coronacrisis een fors omzetverlies lijdt.

Geen gedwongen ontslagen tijdens NOW-periode

Eén van de voorwaarden van de NOW is dat de werkgever tijdens de subsidieperiode geen werknemers om bedrijfseconomische redenen mag ontslaan. Vraagt hij tijdens de NOW toch ontslag aan, dan gaat het subsidiebedrag omlaag. Bovendien moet een werkgever die ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt aannemelijk maken dat hij het ontslag met de NOW niet kan voorkomen. UWV weegt de NOW dus mee bij de toetsing van de ontslagaanvraag.

OR heeft adviesrecht bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

De OR heeft adviesrecht bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). UWV neemt een ontslagaanvraag alleen in behandeling als de OR is geraadpleegd. De OR van Booking.com is vooral bezorgd over het ontbreken van een sociaal plan. In een sociaal plan moet de werkgever bij een reorganisatie vastleggen met welke maatregelen hij de sociale gevolgen voor de werknemers beperkt. Denk aan een goede vertrekregeling voor werknemers die hun baan verliezen. Ook bij het opstellen van het sociaal plan heeft de OR adviesrecht.

Booking.com lijdt omzetverlies van 85%

Reisreserveringssite Booking.com is van oorsprong een Nederlands bedrijf. Sinds 2005 is het in Amerikaanse handen. Bij de vestigingen in Amsterdam werken zo’n 5.000 werknemers. Als gevolg van de coronacrisis is de reisbranche nagenoeg stilgevallen en zag Booking.com zijn omzet dalen met maar liefst 85% ten opzichte van vorig jaar.