OR Boskalis: positief advies én sociaal plan

20 september 2016 | Door redactie

De OR van Boskalis heeft op basis van zijn adviesrecht positief advies uitgebracht voor een reorganisatie waarbij 650 banen vervallen. Ook heeft de OR meegedacht over het sociaal plan, iets wat normaal is voorbehouden aan de vakbonden. Hoe zit dat?

De OR van Boskalis heeft unaniem een positief advies gegeven over de geplande vlootreductie van Boskalis. Boskalis neemt in twee jaar tijd 24 schepen uit de vaart en wereldwijd vervallen 650 banen, waarvan zo’n 150 in Nederland. Dat de OR adviseert over een aanstaande reorganisatie is logisch: in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden is het adviesrecht verankerd die de OR dat recht toekent. Maar dat de OR ook onderhandelt met het bestuur over het sociaal plan is minder gebruikelijk.

Betrokken partijen bij opstellen sociaal plan

Vallen er ontslagen bij een reorganisatie, dan kan de werkgever een sociaal plan opstellen waarmee hij de gevolgen voor werknemers zoveel mogelijk probeert te beperken. Let op: hij is niet verplicht om een sociaal plan op te stellen, tenzij de cao dat voorschrijft. Stelt de werkgever een sociaal plan op, dan doet hij er goed aan om dit – in het kader van draagvlak – in overleg te doen met de OR of de vakbonden, maar ook dat is niet verplicht. Meestal stemt de werkgever het sociaal plan af met vakbonden: zij onderhandelen niet over hun eigen baan en zijn bedreven in het onderhandelvak. Voor OR-leden ligt dit vaak lastiger.