OR De Friesland stapt naar Ondernemingskamer vanwege fusie

8 januari 2018 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van zorgverzekeraar De Friesland klopt aan bij de Ondernemingskamer (OK) vanwege de fusie met Zilveren Kruis. Moederbedrijf Achmea heeft om die reden de fusie uitgesteld tot de zaak is voorgekomen.

De werknemers van De Friesland zijn bang dat de fusie van hun organisatie met Zilveren Kruis een verkapte bezuiniging is en dat Achmea hoogwaardige banen óf zal verplaatsen naar de vestiging van Zilveren Kruis in Leiden óf zal schrappen. De OR van De Friesland is naar de OK gestapt en eist dat Achmea toezeggingen doet over werkgelegenheidsgaranties in Leeuwarden en zelfstandigheid van De Friesland. De zaak komt 11 januari voor. De juridische fusie tussen de verzekeraars is al op 31 december gerealiseerd, maar Achmea heeft de organisatorische fusie vanwege de gang van de OR naar de OK uitgesteld.

OK behandelt kennelijk onredelijke besluiten

Een OR heeft op basis van artikel 25 lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht bij een fusie. De raad kan daarbij op basis van artikel 16 WOR de hulp van een externe deskundige inroepen. De kosten zijn volgens artikel 22 WOR voor de bestuurder. Als het besluit van de bestuurder niet overeenkomt met het advies van de OR, kan de OR naar de OK stappen (tool). De Ondernemingskamer doet bindende uitspraken over geschillen tussen het bestuur, de aandeelhouders of de werknemers. In het geval van De Friesland vertegenwoordigt de OR de werknemers, maar ook vakbonden kunnen die rol op zich nemen.