OR en directie FNV om de tafel vanwege reorganisatie

Vakbond FNV moet fors bezuinigen. Na eerdere bezuinigingen op onder andere huisvesting en inkoop, zijn nu de personeelskosten aan de beurt. Naar verwachting zal één op de zes banen bij FNV verdwijnen. Dit moet een bezuiniging opleveren van € 16 miljoen per jaar. De komende weken overleggen de directie en ondernemingsraad van FNV over de reorganisatie.

18 november 2019 | Door redactie

Vakbonden kampen al jaren met teruglopende ledenaantallen. In twee jaar tijd verloren de vakbonden ruim 100.00 leden. Twee maanden geleden zakte het ledental bij FNV, de grootste vakbond van Nederland, onder de 1 miljoen. Afgelopen jaren heeft de vakbond daarom al diverse bezuinigingen doorgevoerd, onder andere op huisvesting en inkoop. Dit leverde een besparing op van € 8 miljoen, maar dit is niet voldoende. Tot eind 2020 zal FNV flink snijden in het personeelsbestand. Van de 1.651 fte’s moeten er 250 verdwijnen.

FNV stelde eerdere plannen voor gedwongen ontslagen uit

FNV heeft al langer plannen voor een inkrimping van het personeelsbestand. Eerder dit jaar werd bekend dat er 400 banen bij de vakbond zouden verdwijnen. Acties van het personeel leidden er dit voorjaar toe dat de plannen werden opgeschort. Van uitstel kwam echter geen afstel. Het voornemen om 250 fte’s te schrappen, is nu definitief.

Directie FNV overlegt met ondernemingsraad over sociaal plan

Een ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht bij een reorganisatie (artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden). Een werkgever moet aangeven hoe hij de negatieve gevolgen van een reorganisatie voor de werknemers zo veel mogelijk beperkt. Dit kan door middel van een sociaal plan, maar dat is niet verplicht. Ook is de werkgever niet verplicht om de OR hierbij te betrekken, maar het is verstandig dit wel te doen. De komende weken overlegt de directie van de vakbond met de OR over het opstellen van een sociaal plan.

FNV heeft ruim twee keer zo veel werknemers in ondersteunende functies 

De gedwongen ontslagen bij FNV zullen vooral vallen bij de ondersteunende diensten, zoals ICT, receptie en secretaresses van regiobestuurders. In vergelijking met het gemiddelde bij andere organisaties, heeft FNV voor deze diensten ruim tweemaal zo veel werknemers in dienst. Waar mogelijk zullen de werknemers intern of extern worden herplaatst of begeleid naar ander werk.