OR is onderhandelingspartner bij reorganisatie

Een reorganisatie kan grote gevolgen hebben voor werknemers. Daarom speelt de ondernemingsraad (OR) hierbij een belangrijke rol. Het adviesrecht geeft de OR een sterke onderhandelingspositie.

2 juni 2021 | Door redactie

Volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR adviesrecht bij een reorganisatie die belangrijke gevolgen heeft voor groepen werknemers. Een bestuurder kan zo’n reorganisatie alleen doorvoeren als hij de OR hierover tijdig om advies heeft gevraagd. De OR moet namelijk voldoende gelegenheid krijgen om de reorganisatieplannen en de gevolgen hiervan voor zowel de organisatie als de werknemers kritisch te beoordelen en de bestuurder hierover te adviseren.

OR moet gelegenheid krijgen om bestuurder gedegen voorstellen te doen

Om een compleet beeld van alle veranderingen te krijgen, is het van belang dat de OR vroeg bij het maken van de plannen betrokken is. De raad kan dan zelf voorstellen doen en voorwaarden stellen waar de bestuurder op moet reageren. Ook moet de OR in staat zijn om een externe deskundige te raadplegen (artikel 16 WOR) en de wensen van de achterban te inventariseren voordat de raad advies uitbrengt. Daar gaat vaak enige tijd overheen. Hoe eerder de bestuurder de OR bij zijn reorganisatieplannen betrekt, hoe beter het is. Dit stelt de OR in staat om met de bestuurder mee te denken over de aanpak en uitvoering van de reorganisatie, en mogelijke alternatieven aan te dragen die misschien minder ingrijpend zijn voor de organisatie én werknemers.

Hoe kan de OR zijn bevoegdheden bij een reorganisatie optimaal benutten?

Door optimaal gebruik te maken van zijn rechten en bevoegdheden kan de OR zijn invloed op het reorganisatietraject flink vergroten. In het themadossier ‘Bij reorganisatie is OR-advies essentieel’ staat hoe de OR dit het beste aanpakt, wat belangrijke aandachtspunten zijn voor de OR en tips om een reorganisatie voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Abonnees hebben dit themadossier op 25 mei ontvangen. Het themadossier ‘Bij reorganisatie is OR-advies essentieel’ is ook verkrijgbaar via rendementshop.nl.