OR pas akkoord met reorganisatie na duidelijkheid en tegemoetkoming

De OR van samenwerkingsomroep KRO-NCRV heeft akkoord gegeven voor een voorgenomen reorganisatie. Eerder vroeg de OR nog om opschorting. Na overleg zijn de belangrijkste argumenten voor opschorting vervallen. Ook wist de OR een paar tegemoetkomingen te organiseren.

26 oktober 2018 | Door redactie

De OR van de KRO-NCRV ontving een adviesaanvraag van de bestuurder over een voorgenomen reorganisatie. Het adviesrecht van de ondernemingsraad is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De directie kondigde daarmee een reorganisatie aan van de journalistieke afdeling waarbij 24 van de 100 banen verloren gaan. De reden voor deze reorganisatie is dat het televisieprogramma Brandpunt+ stopt en alleen online doorgaat. Daarmee houdt de KRO-NCRV op televisie alleen nog het programma De Monitor over. De OR vroeg om opschorting van de reorganisatie omdat nog niet duidelijk was hoeveel de omroep NPO precies moet bezuinigen en wat daarvan de gevolgen voor de KRO-NCRV zouden zijn. Ook hoopte de OR dat de omroep genoeg nieuwe projecten binnen kon halen om de banen van de 24 journalisten te kunnen behouden.

OR verkreeg meer duidelijkheid via COR 

Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden tussen de raad van bestuur van de NPO en de centrale ondernemingsraad (COR). Tijdens dit overleg werden een aantal voor de OR belangrijke zaken helder. Zo bleek dat nieuwe producties zeker niet vóór het einde van dit jaar zullen worden toegekend. Ook werd duidelijk dat minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een voorwaarde stelde aan de verlaging van de bezuiniging met € 40 miljoen. Dit bedrag mag namelijk niet besteed worden om eerder genomen besluiten terug te draaien, bijvoorbeeld om Brandpunt+ toch op televisie te houden en zo ook de 24 bijbehorende banen alsnog te behouden. 

OR regelde tegemoetkomingen

Op basis van de nieuwe informatie kwam de OR tot de conclusie dat opschorting van het reorganisatieplan geen zin meer had. De OR wist echter wel nog een paar tegemoetkomingen te bedingen. Zo wordt de arbeidsovereenkomst van twee tijdelijke redacteuren verlengd. Zij gaan zich volledig richten op het ontwikkelen van nieuwe programma’s en innovaties. Werknemers die hun baan kwijtraken, worden per 1 december boventallig verklaard (in plaats van per 1 november) waarmee hun dienstverband pas op 1 april 2019 eindigt. Daarnaast maakte de OR zich zorgen over het vervallen van de onderzoeksjournalistiek. Met het schrappen van Brandpunt+ is De Monitor het namelijk nog enige onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van de KRO-NCRV. Om de aanwezige kennis en ervaring te kunnen overdragen aan de nieuwe verslaggevers blijven drie verslaggevers van De Monitor tot uiterlijk 1 juli in dienst.