OR Vrij NL buigt zich over geheim reorganisatieplan

Uitgeverij WPG gaat een reorganisatie doorvoeren bij Vrij Nederland. De ondernemingsraad buigt zich nu over het reorganisatieplan. De uitgever heeft de werknemers geheimhouding opgelegd over het reorganisatieplan.

8 mei 2019 | Door redactie

De reden voor de reorganisatie bij Vrij Nederland is het dalende aantal oplagen en daarmee dus ook de dalende inkomsten en tegelijkertijd de stijgende kosten. De digitale tak groeit wel maar niet voldoende om de verliezen op te vangen.

Achterban aan de slag op freelancebasis

Vrij Nederland heeft nu twaalf werknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is in totaal 9,74 fte. Na de reorganisatie moeten dat 7 fte minder zijn. Vrij Nederland verschijnt daarna nog maar 10 in plaats van 12 keer per jaar en wordt gemaakt door één hoofdredacteur, twee chefs (print en digitaal) en freelancers. Dat blijkt uit eerdere publicaties van NRC. De reorganisatie zal dus met name het dienstverband van de werknemers wijzigen. Zij gaan werken op freelancebasis. Daarmee realiseert Uitgeverij WPG een besparing van enkele tonnen.

Geheimhoudingsplicht leidt tot problemen

De uitgeverij liet de werknemers eerder tekenen voor geheimhouding van het reorganisatieplan. Het schenden van de geheimhoudingspicht zou ontslag betekenen. Bestuurders kunnen geheimhouding opleggen aan werknemers en de ondernemingsraad over ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit leidt inde praktijk echter nog wel eens tot problemen. Zo kan het de onrust onder de achterban vergroten omdat werknemers niet goed weten waar ze aan toe zijn. Heeft de bestuurder specifiek geheimhouding opgelegd aan de OR, bijvoorbeeld over de stukken voor een adviesaanvraag, dan kan de OR de achterban niet zorgvuldig genoeg raadplegen. De OR zal daardoor ook geen advies kunnen formuleren. De SER gaf eerder al tips over de geheimhoudingplicht voor de OR.