Reorganisatie? Betrek de OR er tijdig bij!

26 april 2021 | Door redactie

Verschillende grote winkelketens, waaronder Albert Heijn, Jumbo en Makro, zijn de laatste tijd volop in het nieuws met hun reorganisatieplannen. Albert Heijn betrok de ondernemingsraad (OR) hier al in een vroeg stadium bij. Terecht, want in een reorganisatietraject is de OR een belangrijke onderhandelingspartner voor de bestuurder.

Een reorganisatie leidt vaak tot grote veranderingen voor de betrokken werknemers. Er is daarom ook een belangrijke rol weggelegd voor de OR. Volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR adviesrecht bij een reorganisatie die belangrijke gevolgen heeft voor groepen werknemers. Dit stelt de OR in staat om de reorganisatieplannen en de gevolgen hiervan voor de werknemers kritisch te beoordelen en de bestuurder hierover te adviseren. Hoe eerder de bestuurder de OR hierbij betrekt, hoe meer ruimte de OR heeft om met de bestuurder mee te denken over de aanpak en uitvoering, en mogelijke alternatieven aan te dragen die wellicht minder ingrijpend zijn voor de organisatie en werknemers.

OR heeft veel bevoegdheden bij reorganisatie

Een reorganisatie mag geen verrassing zijn voor de OR. De bestuurder moet de OR tijdens de halfjaarlijkse overlegvergadering (artikel 24 WOR) vroegtijdig informeren (tool) over onder meer de gang van zaken in de onderneming en over instemmings- of adviesaanvragen die eraan komen. Daarbij heeft de OR recht op informatie over het financieel-economische beleid (artikel 31a WOR). Wil de bestuurder een externe deskundige inschakelen voor advies over de reorganisatie, dan heeft de OR adviesrecht bij het verstrekken en formuleren van deze adviesopdracht (artikel 25, lid 1n WOR). Daarnaast kan een reorganisatie gevolgen hebben voor het personeels- en ontslagbeleid. In dat geval heeft de OR instemmingsrecht op grond van artikel 27 WOR (artikel).

OR Albert Heijn vanaf voorbereidingsfase betrokken bij reorganisatieplannen

De OR van Albert Heijn werd al vroeg betrokken bij de reorganisatieplannen van het concern. De directie nam de OR in de voorbereidingsfase mee in het onderzoeksproces. Met een aantal pilots onderzocht Albert Heijn hoe werknemers in verschillende vestigingen het nieuwe bestuursmodel ervoeren. Een OR moet er dan echter alert op zijn dat een pilot geen vrijbrief is voor definitieve veranderingen.

Rol OR na advies niet uitgespeeld

Daarnaast adviseerde de OR van Albert Heijn de directie over belangrijke onderdelen van het reorganisatietraject. Zo pleitte de raad ervoor dat er meer doorgroeimogelijkheden voor werknemers kwamen in de organisatie. De directie honoreerde uiteindelijk alle wensen en eisen van de OR. Hierop adviseerde de OR om de reorganisatieplannen uit te voeren. De rol van de OR is daarmee niet klaar. De raad blijft in contact met de achterban en directie om een vinger aan de pols te houden bij de uitrol van het nieuwe beleid.