Reorganisatie in plaats van loonoffer bij V&D

3 september 2015 | Door redactie

Winkelketen V&D gaat reorganiseren: er komen vierhonderd banen te vervallen. Bij driehonderd daarvan gaat het om winkelpersoneel. De werknemers die hun baan kwijtraken vallen onder het sociaal plan dat de organisatie met de vakbonden heeft afgesloten.

In het nieuwsartikel ‘V&D mag salarisverlaging niet doorvoeren’ heeft u al kunnen lezen over de loonsverlaging die de organisatie voor alle werknemers wilde doorvoeren. Daar stak de rechter een stokje voor waardoor V&D nu overgaat tot een reorganisatie waarbij vierhonderd werknemers hun baan verliezen.  

Sociaal plan voor werknemers die hun baan verliezen

Volgens V&D is de reorganisatie nodig om de organisatie weer in een gezonde financiële positie te brengen en daarmee concurrerend te maken. Er is een sociaal plan voor de werknemers die hun baan verliezen. Daarnaast zijn er werknemers die niet meer in hun huidige winkel kunnen werken, maar wel een aanbod krijgen om een gelijkwaardige functie bij een filiaal in de buurt uit te voeren.

Rol OR bij een reorganisatie

De OR speelt een belangrijke rol bij reorganisaties en ook bij het sociaal plan kunt u betrokken zijn. Het adviesrecht volgens artikel 25 WOR is namelijk van toepassing. Daardoor adviseert u over het voorgenomen besluit tot reorganisatie, de gevolgen ervan en kijkt u naar de maatregelen die worden getroffen om deze gevolgen op te vangen. Dat laatste vindt u terug in het sociaal plan. Uw OR moet de inhoud van het sociaal plan dus kennen om daarover advies te kunnen geven. Maar ook tijdens het opstellen van het sociaal plan is het goed om van u te laten horen en in contact te blijven met de bonden. Laat zowel de werkgever als de vakbond weten welke maatregelen uw achterban wil terugzien in het sociaal plan.