Rol OR bij reorganisatie van groot belang voor UWV

9 augustus 2016 | Door redactie

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen telt het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zwaar voor UWV. UWV neemt een ontslagaanvraag zelfs niet in behandeling als de OR niet is geraadpleegd. Dit levert flinke onzekerheid op voor werknemers. Een slimme OR mengt zich daarom al vroeg in de onderhandelingen.

Een werkgever kan het proces flink vertragen als hij de OR niet in een vroeg stadium al betrekt bij de plannen. Een slimme OR gaat het gesprek aan met de bestuurder, zodra hij lucht krijgt van een eventuele reorganisatie. Hoe eerder de OR-leden meepraten over de gevolgen voor werknemers, hoe groter de kans dat zij positief instemmen bij de adviesaanvraag (tool).

Werkgever moet reorganisatie melden bij UWV

Als een werkgever binnen drie maanden meer dan 20 werknemers de laan uit stuurt,  moet hij volgens de Wet melding collectief ontslag (WMCO) een melding doen bij de vakbonden en bij UWV.  UWV wijst de aanvraag af in de volgende gevallen:

  • De OR is niet geraadpleegd.
  • De OR  adviseert negatief en de zogeheten ‘opschortingstermijn’ van een maand is nog niet is verstreken, waarin de OR naar de Ondernemingskamer of de rechter kan stappen.
  • De OR is naar de Ondernemingskamer of rechter gestapt en er is bepaald dat het besluit nog niet mag worden uitgevoerd.

Nieuwe versie uitvoeringsregels UWV biedt duidelijkheid

De in juli gepubliceerde nieuwe versie van de uitvoeringsregels van UWV kent twee nieuwe aanvullingen. Als een organisatie een personeelsvertegenwoordiging heeft in plaats van een OR,  moet die geraadpleegd worden als meer dan 25% van de arbeidsplaatsen vervalt. De tweede wijziging maakt duidelijk dat een organisatie zonder OR direct naar UWV kan stappen. Eerder was niet duidelijk of UWV de aanvraag dan wel in behandeling zou nemen.