Sociaal plan ook voor kleinere organisaties

10 december 2013 | Door redactie

Bij een sociaal plan denkt u misschien in eerste instantie aan een plan dat bestemd is voor grotere organisaties. Maar ook kleine organisaties kunnen te maken krijgen met de gevolgen van een reorganisatie. Het is dan verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen.

Een sociaal plan is een verzameling van afspraken die gelden voor werknemers die betrokken zijn bij een reorganisatie. In de Wet melding collectief ontslag (WMCO) staat dat werkgevers bij bedrijfseconomisch ontslag van twintig of meer werknemers in een periode van drie maanden de vakbonden moeten uitnodigen om de gevolgen van de reorganisatie te bespreken. Vaak wordt dan gezamenlijk een sociaal plan opgesteld. Maar ook bij ontslag van minder dan twintig werknemers, kan het opstellen van een sociaal plan nuttig zijn.

Aanvulling op de WW-uitkering

In het sociaal plan moet u onder meer afspraken maken over de vergoeding die een werknemer krijgt als hij ontslagen wordt. Steeds vaker wordt in een sociaal plan afgesproken dat vertrekkende werknemers een aanvulling op hun WW-uitkering ontvangen. Dit is voordeliger dan een vergoeding toekennen op basis van de kantonrechtersformule. Daarnaast kunt u in het sociaal plan afspraken maken over de begeleiding naar een nieuwe baan. Denk aan sollicitatietraining of een outplacementtraject. In het decembernummer van HR Rendement dat vandaag bij abonnees op de mat valt, kunt u lezen wat er nog meer in een sociaal plan voor kleinere organisaties moet staan.