Vragen over: de rol van de OR bij fusies

27 juli 2018 | Door redactie

De OR heeft in geval van een fusie adviesrecht. Lukt het de OR om zowel rekening te houden met de organisatiebelangen als de belangen van de achterban, dan kan de OR binnen de organisatie een hoop onrust over de voorgenomen fusie wegnemen. Dat is steeds vaker van belang: in 2017 ontving de SER 12,5% meer meldingen van fusies (588) ten op zichte van 2016 (523).

Wanneer schakelt de OR de vakbond in bij een fusie?

Is er sprake van een fusie, dan is het zaak dat de OR de vakbonden zo snel mogelijk inschakelt. Er moet dan namelijk zo snel mogelijk een sociaal plan komen waarin de personele gevolgen van de fusie zijn opgevangen. De OR doet er dan ook goed aan geen advies uit te brengen voordat er een sociaal plan is. Pas dan is immers duidelijk wat precies de gevolgen van de fusie zullen zijn en kan de OR daar rekening mee houden in het advies aan de bestuurder (tool).

Betekent een fusie het einde van de OR?

Een fusie kan als gevolg hebben dat een OR wordt opgeheven. Gaan er bijvoorbeeld twee organisaties samen, dan blijven de bestaande ondernemingsraden bevoegd totdat er juridisch gezien sprake is van één organisatie. De bestuurder van de nieuwe organisatie moet dan een OR-reglement (tool) opstellen en OR-verkiezingen organiseren om een nieuwe OR in te stellen.

Kan de OR bij een fusie overleggen met een andere OR?

Een slimme OR maakt in een vroeg stadium kennis met de andere ondernemingsraden om de gevolgen van de fusie te bespreken. De betrokken ondernemingsraden kunnen ook een voorlopige OR (VOR) oprichten die bestaat uit leden van de betrokken ondernemingsraden. Dit is niet alleen alvast een goede voorbereiding voor de vorming van de nieuwe OR voor de nieuwe organisatie, maar verkleint ook de kans dat de betrokken ondernemingsraden tegen elkaar uitgespeeld worden. De samenwerking tussen de ondernemingsraden is dan formeel vormgegeven wat het voor de raden makkelijker maakt om kennis structureel met elkaar te delen.