Weg vrij voor fusie ThyssenKrupp en Tata Steel na advies COR

2 juli 2018 | Door redactie

De centrale ondernemingsraad (COR) van Tata Steel kan zich vinden in het voorgenomen besluit van het staalbedrijf om te fuseren met het Duitse ThyssenKrupp. Dat deed de COR na toezeggingen van de directie van Tata Steel Nederland op een aantal eisen van de raad.

De COR eiste dat Tata Steel Nederland de komende jaren investeringen doet, onder andere door de twee hoogovens die Nederland rijk is te renoveren. Ook wilde de raad dat de fusie de Nederlandse organisatie geen geld zou kosten. De COR vond het namelijk belangrijk dat de Nederlandse tak van het staalbedrijf de eigen kasstroom kan gebruiken voor eigen investeringen. Er zullen door de fusie geen gedwongen ontslagen vallen en de directie en raad van commissarissen van de Nederlandse tak van Tata Steel hoeven geen plaats te maken voor vervangers. Na toezeggingen op al deze punten besloot de COR om een ondersteunend advies (tools) voor de fusie uit te brengen.

Adviestraject verliep niet zonder slag of stoot

Voordat de COR ondersteunend kon adviseren, moest de raad een hoop kunstgrepen uithalen. Zo heeft de raad de Indiase aandeelhouders van Tata Steel erop gewezen dat de Nederlandse Wet op de ondernemingsraden (WOR) de COR adviesrecht geeft in het geval van fusie. Toen dat niet leidde tot een reactie en ook een staking niet leidde tot meer informatie over de financiering en mogelijk baanverlies onder Nederlandse Tata Steelwerknemers, dreigde de COR naar de rechter te stappen. Na een toezegging van het Indiase moederbedrijf om een adviestraject te starten met de COR, zag de raad af van een rechtszaak. De Indiase aandeelhouder heeft beloofd de COR intensief te betrekken bij de fusie. Voor het zover is, moeten de Europese mededingingsautoriteiten de fusie goedkeuren. Waarschijnlijk is de fusie begin 2019 rond.