Werknemers Rabobank ontevreden over organisatie

17 februari 2017 | Door redactie

Uit een intern onderzoek onder werknemers van de Rabobank blijkt dat de werkgever slecht scoort op cruciale punten. De voorzitter van de OR wijt de afgenomen moraal onder de werknemers aan de reorganisatie.

Uit het onderzoek naar aanleiding van de reorganisatie bij de Rabobank blijkt dat de werknemers vinden dat de directie te onduidelijk communiceert over de koers die de organisatie in de toekomst zal gaan varen. Zij verwijten de directie een gebrek aan voortvarendheid. Er zou sprake zijn van te veel bureaucratie en een gebrek aan snelheid. Ook de beperkte ruimte om zelf beslissingen te nemen, zit veel werknemers dwars. Ze willen graag vooruitkijken en trots zijn op hun organisatie.

Bestuursvoorzitter belooft beterschap

De top van de Rabobank is geschrokken van de uitkomsten en de bestuursvoorzitter belooft beterschap. Zo wordt een werkmethode waarbij kleine zelfsturende teams elk hun eigen verantwoordelijkheid dragen versneld ingevoerd. Ook is de manier van het beoordelen van werknemers aangepast; er wordt meer vooruit gekeken in plaats van eerder geleverde prestaties te beoordelen aan de hand van een lange vragenlijst. Zowel de interne communicatie als de externe communicatie over de plannen moet verbeteren.  Tot slot gaat de Rabobank drie keer per jaar meten hoe het gesteld is met de tevredenheid onder werknemers.

OR moet niet achterover leunen

De Rabobank heeft het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de reorganisatie. Leidinggevenden gaan serieus aan de slag met de uitkomsten om het moraal van de werknemers op te krikken. De OR hoeft niet meer aan te dringen op een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) (tool) of het nemen van maatregelen. In een situatie als deze doet een OR  er goed aan om niet achterover te leunen, maar actief aan te bieden om een rol te spelen bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. De OR kent immers de belangen, wensen en behoeften van zowel de werkgever als van de werknemers en kan daardoor beide partijen goed informeren en inspringen bij problemen.