Wijziging regels fusies en splitsingen

8 augustus 2011 | Door redactie

Een aantal regels over verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusie en splitsingen is veranderd, waardoor het voor u administratief eenvoudiger wordt. Deze vereenvoudiging is het gevolg van een Europese richtlijn en is inmiddels rechtsgeldig.

Als u fuseert met een andere bv of u wilt uw bv splitsen, bent u verplicht een aantal administratieve handelingen uit te voeren. Zo zult u een voorstel voor de fusie of splitsing moeten opstellen en uw redenen plus prognoses moeten toelichten. Voorheen moest dit voorstel door een accountant beoordeeld worden in de vorm van een deskundigenverslag, waarin de accountant zijn mening presenteert. Na de aanpassingen van de wet is dit onderzoek nu niet meer nodig. Belangrijk hierbij is wel dat betrokken aandeelhouders het eens zijn met het afzien van zo’n onderzoek.

Tussentijdse cijfers hoeven niet openbaar 

Het bekendmaken van tussentijdse cijfers is ook niet meer verplicht, als er tenminste al een halfjaarlijks financieel verslag bestaat. De regels rondom het waarborgen voor schuldeisers en de verplichting tot openbaarmaking van stukken zijn ook versoepeld.