VERDIEPINGSARTIKEL

Aandachtspunten voor ondernemingsraden bij fusie en overname

12 augustus 2021 5 minuten Door redactie

Een fusie of overname kan voor werknemers grote gevolgen hebben. Uw OR heeft dan ook adviesrecht bij zulke ingrijpende besluiten. Hoe eerder uw OR bij een fusie of overname betrokken is, hoe meer invloed u heeft. Waarop moet uw OR letten en bij wie kunt u terecht voor advies? De Sociaal-Economische Raad publiceerde onlangs een handreiking met tips.

Bij de oprichting van een nieuwe onderneming waarin de bedrijfsactiviteiten van twee ondernemingen worden samengevoegd, zijn de gevolgen voor het dagelijkse werk van de werknemers groot. Krijgt uw organisatie alleen een nieuwe eigenaar, bijvoorbeeld doordat een andere onderneming de aandelen overneemt, dan worden de bedrijfsactiviteiten meestal ongewijzigd voortgeze

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.