Moet de OR een vertrekkende directeur nog adviseren?

22 juli 2019

Onze directeur vertrekt maar vraagt ons advies over een nieuwe organisatiestructuur. Is dat wel wenselijk? Zijn opvolger moet dit invullen.

Veel hangt af van de timing. Als de vertrekkende bestuurder zonder overleg met zijn opvolger nog even een nieuwe structuur in de steigers zet, ontstaat er een niet-wenselijke situatie. De nieuwkomer moet dan maar zien hoe hij zich redt met de nieuwe structuur. Hij kan zijn nieuwe aanstelling immers niet beginnen met het ongedaan maken van het werk van zijn voorganger. Het is ook mogelijk dat de nieuwe bestuurder heel goed weet waar hij ‘ja’ tegen zegt en volledig achter de organisatiewijziging staat. Is de opvolger goed geÏnformeerd, dan kan uw OR zonder bezwaar adviseren over de nieuwe organisatiestructuur. Bedenk daarbij dat de opvolger gebonden is aan de toezeggingen die de huidige bestuurder doet! Kijk ook naar de rol van de toezichthouder. Als er een raad van toezicht, commissarissen of bestuur is, is deze raad ook betrokken bij de hoofdlijnen van de reorganisatie. Aangezien de toezichthouder ook beslist over de benoeming van een nieuwe bestuurder, is hij eerstverantwoordelijk voor het verstrekken van actuele informatie aan de sollicitant.

Delegatie van de toezichthouder

Omdat een delegatie van de toezichthouder verplicht is deel te nemen aan het overleg over de adviesaanvraag, kan uw ondernemingsraad eenvoudig controleren of de reorganisatieplannen gedeeld zijn (of worden) met de nieuwe directeur.