Reputatie en imago

Reputatie en imago zijn niet hetzelfde. Hoewel ze zeker met elkaar te maken hebben, zijn er verschillen tussen de twee begrippen. Het verschil is als volgt: het imago van een organisatie gaat over het beeld dat het algemene publiek van die organisatie heeft. Imago roept voornamelijk associaties op, terwijl er geen sprake hoeft te zijn van een feitelijke ervaring met de organisatie. Reputatie is de optelsom van ervaringen die iemand met een organisatie heeft. Meer feitelijk dus en gebaseerd op handelen. Reputatie is dan ook moeilijker te sturen dan imago.

 

Tools

Infographics

Identiteit en imago

Reputatie en imago Publicatiedatum 30-07-2019

De identiteit is de persoonlijkheid van uw organisatie: het is het geheel aan 'karaktereigenschappen' dat een organisatie bezit en uitdraagt. Een imago is een afgeleide...

Vraag en antwoord

Hoe voorkomt onze vereniging reputatieschade via social media?
Het kan gebeuren dat uw stichting de verwachtingen van een lid, vrijwilliger of sponsor niet waargemaakt heeft. U doet immers als organisatie beloftes die u vervolgens wel waar moet maken. Zo betaalt een lid van een volleybalvereniging voor faciliteiten en het beoefenen van een sport.... Lees het hele antwoord