22 praktische tools over het opstellen van de RI&E

Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen om in kaart te brengen welke risico's werknemers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het opstellen van een RI&E moet de werkgever zorgvuldig uitvoeren en iedere hulp daarbij is welkom.

9 augustus 2017 | Door redactie

Traject RIE met 22 praktische toolsDe risico-inventarisatie en -evaluatie is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin staat welke risico's werknemers lopen bij hun werkzaamheden en belangrijker nog: hoe de werkgever die risico's aanpakt. Dat betekent dat de werkgever een goede risico-analyse moet uitvoeren. Met het traject Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doorloopt u alle benodigde stappen om een goed en uitgebreide RI&E op te stellen die aan alle voorwaarden voldoet.

Opstellen van de RI&E met voorbeeld

De werkgever hoeft natuurlijk niet de RI&E helemaal zelf op te bouwen. Het is eenvoudiger en efficiënter om van een bestaand model gebruik te maken dat alleen nog maar ingevuld hoeft te worden. Met de tool Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft de werkgever een handig model bij de hand om dit te doen. Hij kan natuurlijk ook eerst een voorbeeld RI&E bekijken voordat hij begint. Wil de werkgever toch zelf de RI&E helemaal opstellen, dan kan hij natuurlijk ook het stappenplan Opstellen RI&E downloaden.

Risico's inventariseren

Voordat de werkgever preventieve maatregelen kan treffen om het werk van zijn werknemers veiliger te maken, moet hij eerst de bedrijfsrisico's in kaart brengen. Dit kan op verschillende manieren:

Preventiemaatregelen en bedrijfsrisico's evalueren

Nu de werkgever alle bedrijfsrisico's in kaart heeft gebracht, is het belangrijk om bij ieder risico één of meerdere preventiemaatregelen te bedenken. Daarna maakt de werkgever met de kans-effectmatrix een prioriteitenlijst aan om risico's systematisch aan te pakken.

Extra informatie en specifieke RI&E-tools

Wat is nu precies fysieke arbeidsbelastingHet belangrijkste werk zit er nu op: de risico's zijn duidelijk en er zijn preventiemaatregelen geformuleerd. In het traject RI&E vindt u nog meer handige tools om de RI&E nog completer te maken. Zo vindt u er informatie over de arbocatalogus in verhouding tot de RI&E, maar ook over de rol van de OR bij de RI&E. De werkgever kan ook infographics ophangen in de organisatie over fysieke arbeidsbelasting en de vijf grootste bedrijfsrisico's om de alertheid van werknemers te vergroten.

Bekijk het traject RI&E eens nauwkeurig en download de tools die op uw situatie van toepassing zijn. U vindt er overigens ook tools over de gewijzigde Arbowet.