De komende jaren maatregelen om naleving RI&E te verbeteren

Het werken met een RI&E kan en moet beter, vooral bij kleinere bedrijven. Dat vindt staatssecretaris Van Ark. Er is daarom voor de komende jaren een plan opgesteld dat ertoe moet leiden dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vaker en beter gebruikt zal worden. Ook komen er strengere controles op de naleving.

7 februari 2020 | Door redactie

Staatssecretaris Van Ark heeft aangekondigd dat er de komende drie jaar meer gedaan zal worden om het opstellen en juist gebruiken van een RI&E (tool) tot een normale zaak te maken. Omdat er wel de nodige knelpunten liggen die dit vooral voor kleine bedrijven lastig maken, zijn er verschillende maatregelen aangekondigd.

  • Kleinere bedrijven moeten doordrongen worden van de plicht een RI&E op te stellen.
  • De informatie en instrumenten om een RI&E op te stellen en uit te voeren, moeten beter. Daar is zeker behoefte aan bij kleine bedrijven die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties en voor het eerst starten met een RI&E. Hiervoor zal een kennisplatform worden opgezet.
  • Inspectie SZW gaat onderzoeken hoe de toetsing van de RI&E beter kan. Ook gaat zij strenger controleren op naleving van de RI&E-plicht. Dit jaar spitst de controle zich toe op de aanwezigheid en kwaliteit van de RI&E (inclusief plan van aanpak) binnen bedrijven.

Aanwezige RI&E vaak onvolledig 

Mocht bij de tussentijdse evaluatie blijken dat de maatregelen onvoldoende helpen, dan komen er aanvullende maatregelen. Eventueel kan dit gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de nieuwe Arbovisie, aldus de staatssecretaris. Grotere bedrijven hebben meestal wel een RI&E. Volgens Inspectie SZW werkt circa 80% van de werknemers in een organisatie met een RI&E. Maar bij nadere beschouwing blijken die RI&E’s vaak onvolledig; niet alle risico’s zijn erin opgenomen. Bij kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers ontbreekt een RI&E vaak geheel.

Bijlagen bij dit bericht