Kleine organisatie vrijgesteld van toetsen RI&E

Kleinere organisaties met maximaal 25 werknemers hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Ze krijgen deze vrijstelling echter alleen als ze gebruikmaken van een erkend RI&E-instrument. Grotere organisaties moeten de RI&E altijd laten toetsen.

16 oktober 2020 | Door redactie

Organisaties die niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een erkende deskundige. De voorwaarde is wel dat ze bij het opstellen van de RI&E (tools) een erkend RI&E-instrument voor hun branche gebruiken. Alleen dan komen ze in aanmerking voor vrijstelling van de toetsing. De erkende RI&E-instrumenten (of branche-RI&E’s) zijn te vinden op de site van het Steunpunt RI&E: rie.nl. Erkende branche-RI&E’s hebben een groen vinkje voor hun naam.

Voorwaarden erkende branche-RI&E

Erkende RI&E-instrumenten voor de verschillende branches moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Werkgevers en werknemers uit dezelfde sector of branche hebben het instrument in samenwerking opgesteld.
  • Het instrument is getoetst door een deskundige.
  • Het instrument is aangemeld bij het Steunpunt RI&E.
  • Het instrument is op de website van het Steunpunt RI&E (rie.nl) digitaal verkrijgbaar.

Het grote voordeel van een branche RI&E-instrument is dat het is toegespitst op de veelvoorkomende risico’s binnen de eigen branche of sector.

RI&E na toetsing naar de OR

De RI&E (tool) en het plan van aanpak moeten na de toetsing door de gecertificeerde deskundige ook worden toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij moeten met de RI&E en het plan van aanpak instemmen. In de Arbowet is ook vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien wanneer zij dit willen (inzagerecht). Hoe meer werknemers op de hoogte zijn van de risico’s hoe beter zij er rekening mee kunnen houden. Dat komt de veiligheid in de organisatie alleen maar ten goede.

Bijlagen bij dit bericht