Voorschriften RI&E speciale risico’s in Arbobesluit

Voor specifieke risico’s geeft het Arbobesluit speciale voorschriften. Dat geldt bijvoorbeeld voor werken met kankerverwekkende of explosieve stoffen. Maar ook bepaalde werknemers kunnen meer risico lopen zoals jeugdigen en zwangeren.

25 juni 2019 | Door redactie

Het Arbobesluit geeft speciale voorschriften voor specifieke risico’s en uitzonderingen of toespitsingen voor sommige sectoren. Zijn deze voor de organisatie relevant, dan moet de preventiemedewerker of de werkgever in ieder geval die voorschriften volgen bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moet hij in de RI&E aandacht besteden aan bijzondere groepen werknemers en onderwerpen. Het gaat daarbij onder andere om:

  • (explosie)gevaarlijke stoffen;
  • biologische agentia;
  • (ioniserende) straling;
  • kankerverwekkende stoffen;
  • asbest;
  • geluid;
  • beeldschermen;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • jeugdige werknemers;
  • zwangere vrouwen.

Verdiepende RI&E bij specifieke risico’s

De RI&E is een globale inventarisatie van de risico’s die voorkomen in een organisatie. Bij specifieke risico’s zoals hierboven, is een nadere inventarisatie nodig. Deze verdiepende RI&E is ook een verplichting van de werkgever. Voordat de preventiemedewerker of de werkgever de RI&E gaat opstellen, moet hij controleren of hij rekening moet houden met specifieke voorschriften voor bepaalde werknemers of sectoren. Deze staan aan het eind van de onderwerpsparagrafen van het Arbobesluit.