Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Formulier

MS Word 89.51 kb

publicatiedatum 06-08-2019

Download deze tool
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt het startpunt van het arbobeleid in uw organisatie. U bent wettelijk verplicht om een RI&E op te stellen. Met behulp van dit formulier moet u een compleet RI&E kunnen opstellen.