Stappenplan RI&E opstellen

Stappenplan

PDF 348.16 kb

08-08-2019

Download deze tool
Er zijn diverse risico’s in uw organisatie waar u, bijvoorbeeld op basis van de Arbowet, maatregelen voor moet treffen. Om deze risico’s geheel in beeld te brengen en er maatregelen voor te treffen, moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. Dit stappenplan neemt met u diverse stappen door die u daarbij moet doorlopen.