Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E

Formulier

MS Word 83.98 kb

08-08-2019

Download deze tool
Na het in kaart brengen van de risico’s die uw onderneming loopt, moet u maatregelen treffen om deze risico’s te verkleinen of te elimineren. Dit doet u door middel van een plan van aanpak voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). U brengt de verschillende risico’s in het schema onder en geeft onder andere aan wat de te treffen maatregelen zijn. Zo heeft u een plan waarmee u aan de slag kunt en gericht de risico’s in uw onderneming bestrijdt. Let erop dat bij het maken van het plan van aanpak de preventiemedewerker betrokken is. Dit is een wettelijke verplichting volgens de Arbowet.