Welke rol heeft de preventiemedewerker bij de RI&E?

14 februari 2020

We hebben in onze organisatie de wettelijk verplichte preventiemedewerker aangesteld. Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het opstellen en handhaven van de RI&E?

 De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • het adviseren aan en nauw samenwerken met de arbodeskundigen (die de RI&E toetsen), de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
  • als er geen or of pvt is dan moet de preventiemedewerker adviseren aan en samenwerken met de belanghebbende medewerkers
  • het uitvoeren van of medewerken aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid.