16 maart Bewust Veilig op de werkvloer

22 februari 2018 | Door redactie

Op vrijdag 16 maart staan werkgevers en werknemers op de Bewust Veilig-dag stil bij veiligheid op de werkvloer. Werknemers moeten hun werkzaamheden op een gezonde en veilige werkplek kunnen verrichten.

Elke derde vrijdag in maart staan op de Bewust Veilig-dag gezonde en veilige arbeidsomstandigheden centraal binnen deelnemende organisaties. De boodschap is dat werknemers aan het einde van een werkdag weer gezond en veilig naar huis moeten kunnen en aan het eind van hun loopbaan gezond en fit met pensioen. Tijdens de Bewust Veilig-dag schenken deelnemende organisaties aandacht aan het voorkomen van arbeidsongevallen (tool) en daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid.

Veilige arbeidsomstandigheden op bouwplaats

Initiatiefnemers van ‘Bewust Veilig’ zijn Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra en UNETO-VNI. De meeste meldingen van beroepsziekten komen ook uit de bouw, blijkt uit de Kerncijfers (2017) (pdf) van het Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Op een bouwplaats zijn veilige arbeidsomstandigheden niet vanzelfsprekend, omdat verschillende partijen (onder andere opdrachtgevers, bouwers en installateurs) moeten samenwerken. Daarnaast bevinden zich onder de werknemers vaak jongeren die net van school komen en uitzendkrachten.

Controleren op gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

De Arbowet verplicht de werkgever om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Werkgevers moeten preventieve maatregelen nemen en goede voorlichting en instructies geven over veiligheidsrisico’s. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat een werkgever controleert of werknemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dragen. Daarnaast moet hij jongeren en uitzendkrachten voldoende tijd geven voor een inwerktraject.