Aandacht voor lezen en schrijven binnen organisaties

Dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag, en daar is in Nederland meteen de Week van Lezen en Schrijven aan gekoppeld. Een goed moment om binnen organisaties aandacht te schenken aan werknemers die moeite hebben met het Nederlands.

4 september 2020 | Door redactie

De Week van Lezen en Schrijven (7-13 september) wijst er weer eens op: binnen organisaties is laaggeletterdheid een onderwerp dat eigenlijk continu op de agenda zou moeten staan. Het kan namelijk leiden tot gevaarlijke situaties. Werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen bijvoorbeeld niet de veiligheidsinstructies lezen of handleidingen van software en apparaten. Ook kunnen ze daardoor moeite hebben met de bediening van apparatuur zoals smartphones en afstandsbedieningen.

Begrijpend lezen

Er is ook een groep die wel kan lezen en schrijven, maar veel moeite heeft met begrijpend lezen. Het is vooral belangrijk om zicht op deze groep te krijgen, want ze worden vaak niet opgemerkt. Zij kunnen bijvoorbeeld wel een veiligheidsinstructie voorlezen, maar snappen niet precies wat er dan wordt verwacht.

Niet stigmatiseren

De oorzaken kunnen legio zijn. Mensen kunnen in hun jeugd veel onderwijs gemist hebben, maar het kan ook gaan om immigranten die het Nederlands (nog) niet machtig zijn. Geef deze groep dus steeds aandacht. Zorg bijvoorbeeld voor video-instructies, vertaal belangrijke teksten in meerdere talen, laat instructies voorlezen en bied cursussen aan. Doe dit alles op een manier die werknemers niet stigmatiseert en neem de risico's op in de RI&E.   

Bijlagen bij dit bericht

RI&E opstellen
Infographic
Plan van aanpak RI&E
Tools | Formulieren