Aandacht voor PSA in de RI&E en plan van aanpak

De werkgever moet in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) ook aangeven of de werknemers risico lopen op psychosociale arbeidsbelasting (PSA)en welke maatregelen hij neemt om PSA tegen te gaan. Ook bij het actualiseren van de RI&E moet hij aandacht besteden aan PSA.

15 mei 2020 | Door redactie

Volgens de Arbowet moet de werkgever aandacht besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als arbeidsrisico. Agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten en werkdruk zijn vormen van PSA. Als deze vormen van ongewenst gedrag in de organisatie voorkomen, kunnen ze grote gevolgen hebben voor het welzijn én de productiviteit van de werknemers. PSA is dus net zo goed een arbeidsrisico als werken op een steiger of verkeerd tillen in de zorg. Daarom moet de werkgever het risico van PSA in de RI&E opnemen.

Ook de maatregelen tegen PSA actualiseren

In de RI&E staat of de werknemers risico op PSA lopen en welke maatregelen de organisatie neemt om PSA tegen te gaan. Ook bij het actualiseren van de RI&E moet PSA worden meegenomen. Dit risico kan zich namelijk ook pas voordoen na belangrijke veranderingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat plotselinge groei, uitbreiding van de activiteiten of een reorganisatie zorgt voor een toename van de werkdruk. Dit staat echter niet in de oorspronkelijke RI&E. De werkgever moet dan de RI&E actualiseren door aandacht te besteden aan de werkdruk en de maatregelen om dit tegen te gaan opnemen in het plan van aanpak.

Aanstellen vertrouwenspersoon voor PSA

Inspectie SZW controleert of organisaties beleid hebben voor het voorkomen van PSA. Werkgevers kunnen dat aantonen door onder andere een vertrouwenspersoon aan te stellen en een gedragscode op te stellen. Inspectie SZW biedt zelfinspectietools aan waarmee werkgevers kunnen checken of zij voldoende maatregelen nemen om het risico van PSA aan te pakken. Eventueel kunnen werkgevers hiervoor een arbodeskundige inschakelen zoals een arbeids- en organisatiedeskundige. Die kan helpen bij het maken van beleid voor de aanpak van PSA.

Bijlagen bij dit bericht