Aandachtspunten OR bij het plan van aanpak

6 mei 2011 | Door redactie

Een plan van aanpak (PvA) maakt onderdeel uit van de RI&E. Het geeft concreet aan welke risico’s de organisatie de komende jaren op welke wijze zal verminderen. Aangezien de OR instemmingsrecht heeft over het PvA is het belangrijk om te weten waar u op moet letten als u dit plan onder ogen krijgt.

Uw bestuurder moet in het PvA precies vastleggen hoe hij de knelpunten wil aanpakken, op welke wijze en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het uitgewerkte PvA valt onder het instemmingsrecht. De OR heeft daarmee veel invloed  op de kwaliteit van de uitvoering van het arbobeleid in de organisatie. Voor de achterban is de uitvoering van het PvA een zichtbaar resultaat. Een goed en uitgevoerd arboplan biedt dus een uitgelezen mogelijkheid om uw ondernemingsraad positief te profileren naar de werknemers.  

Aan te pakken risico’s

Maar wat moet u eigenlijk toetsen als u het PvA voorgelegd krijgt door uw bestuurder? Ga in elk geval na of de aan te pakken risico’s logisch voortvloeien uit de risico-evaluatie, inclusief de psycho-sociale arbeidsbelasting. Bekijk ook welke prioriteiten uw bestuurder heeft gesteld en of u zich als OR hierin kunt vinden. Het is logisch dat uw bestuurder de ernstige risico’s het eerste aanpakt en de aanpak van de minste risico’s op de lange baan schuift. Maar er moet natuurlijk ook worden gekeken naar de financieel-economische situatie van uw organisatie. Komen de investeringen die uw bestuurder moet maken hiermee overeen? Ook is het van belang dat de maatregelen die in de PvA staan concreet zijn. U wilt natuurlijk wel dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.