Aanpassen Branche RI&E aan nieuwe Arbowet

9 mei 2017 | Door redactie

Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Dat heeft ook gevolgen voor de inhoud van de Branche RI&E- instrumenten. Die moeten worden aangepast aan de eisen voor het basiscontract en de taak van de preventiemedewerker.

Als op 1 juli 2017 de gewijzigde Arbowet (tool) ingaat, heeft dat ook gevolgen voor de inhoud van de Branche RI&E-instrumenten; die moeten worden aangepast en wel op twee onderdelen: het contract met de arbodienst en de taak van de preventiemedewerker. Dat betekent gelukkig niet dat voor de aangepaste RI&E-instrumenten opnieuw erkenning moet worden aangevraagd. De aanpassingen worden gezien als onderhoud en de instrumenten blijven erkend tot de afgesproken datum.

Contract dat voldoet aan eisen Arbowet

De Branche RI&E-instrumenten kunnen eenvoudig worden aangepast door het opnemen van twee stellingen. De eerste is de vermelding dat er een basiscontract is met de bedrijfsarts of de arbodienst dat voldoet aan de eisen uit de Arbowet, gevolgd door de elf punten waaraan het contract moet voldoen (zie rie.nl). De tweede luidt dat de preventietaken zijn toegewezen aan medewerker(s), de zogenoemde preventiemedewerker.

Geen risico’s overslaan door RI&E-instrument

Organisaties kunnen Branche RI&E-instrumenten gebruiken om hun risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarin komen veelvoorkomende risico’s aan de orde die specifiek zijn voor een branche zoals fysieke arbeidsbelasting (tool) in de bouw en werken met biologische agentia in de zorg. Gebruikers van een instrument weten dat zij bij het maken van de RI&E geen risico’s zullen overslaan. Voor organisaties met maximaal 25 werknemers betekent gebruik van een erkend Branche RI&E-instrument bovendien dat zij hun RI&E niet te hoeven laten toetsen.