Activiteiten Week van de RI&E online

21 april 2017 | Door redactie

Tijdens de Week van de RI&E die van 12 tot en met 16 juni 2017 staat het belang van de risico-inventarisatie en –evaluatie voor gezond en veilig werk centraal. Organisaties kunnen hun eigen activiteiten nu aanmelden op de speciale website.

Werkgevers zien arbo soms alleen maar als een kostenpost en vergeten dat preventie ook iets oplevert. In de Week van de RI&E staat de bijdrage van de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) (tools) aan het succes van een onderneming centraal. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen namelijk voor werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. In organisaties waar het arbobeleid op orde is, is minder ziekteverzuim (tool) en personeelsverloop en dat scheelt in de kosten.

Activiteiten rond RI&E aanmelden

De RI&E is de basis van het arbobeleid; hierdoor zien werkgevers immers welke risico’s er zijn en welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s weg te nemen of te beperken. Toch beschikt slechts 45% van de organisaties over een actuele RI&E en bijbehorend plan van aanpak (tool). Daarom worden werkgevers tijdens de Week van de RI&E die plaatsvindt van 12 juni tot en met 16 juni 2017 gestimuleerd hiermee aan de slag te gaan. Op de speciale website kunnen organisaties hun activiteiten aanmelden. Werkgevers kunnen hier ook inspiratie opdoen voor hun eigen organisatie.