Alles uit de kast om de RI&E op te stellen

20 maart 2014 | Door redactie

Het Steunpunt RI&E biedt handige instrumenten en tools om de werkgever te betrekken bij het arbobeleid in de organisatie. Om het nut en de noodzaak van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) onder de aandacht te brengen, kunt u gebruikmaken van de Check je Werkplek Roadshow. Het Steunpunt heeft ook RI&E-instrumenten per branche die helpen bij het opstellen van de RI&E van uw organisatie

Vaak wordt de RI&E door werkgevers gezien als een lastige verplichting. Het kost een hoop tijd en moeite en er is weinig resultaat. De RI&E is inderdaad verplicht gesteld in de Arbowet, maar toch hebben niet alle organisaties er al één opgesteld. De Check je Werkplek Roadshow test de kennis van werkgevers op een luchtige manier en geeft hun meer inzicht in het belang en het nut van de RI&E. Is het nodig om juist de werknemers meer bij het arbobeleid te betrekken, dan vindt u ook handige tools op het Steunpunt RI&E, zoals de Check je Werkplek Risicowijzer.

Maak gebruik van de RI&E-instrumenten per branche

Organisaties met minder dan 25 werknemers kunnen vaak gebruikmaken van een door het Steunpunt erkend RI&E-instrument. U herkent zo’n instrument aan het erkenningsicoontje met een groen vinkje achter de tekst RI&E. Voor grotere organisaties zijn er per branche RI&E-instrumenten beschikbaar om u te helpen bij het opstellen van uw eigen RI&E. Daarin zijn de meest voorkomende risico’s in de branche opgenomen. Vergeet niet dat organisaties met meer dan 25 werknemers hun RI&E-instrument moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. De arbodeskundige kan een bedrijfsarts, een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiekundige zijn.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de RI&E, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!