Beperk gevaarlijke situaties op het werk

14 december 2012 | Door redactie

Werknemers worden minder vaak blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Vergeleken met 2006 is het aantal blootstellingsuren in 2011 gedaald met 3,7%. Toch valt ongeveer 20% van de werknemers in de risicogroep waarbij in het geval van een ongeval ook verzuim plaatsvindt. Deze groep bestaat vooral uit werknemers onder de 25 jaar, vrouwen, laagopgeleiden en deeltijders.

Uit onderzoek (pdf) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat werknemers jaarlijks gemiddeld aan 4,6 gevaarlijke situaties tegelijk bloot staan. Bij gevaarlijke situaties moet u bijvoorbeeld denken aan contact met agressieve mensen, werken op hoogte en werken met machines of elektriciteit. De risico’s zijn dus per beroepsgroep verschillend. De minst risicovolle beroepen zijn onder andere makelaars en boekhouders (2,5 risicovolle situaties). De grootste risico’s liggen op de loer bij bijvoorbeeld monteurs en reparateurs (10,5 risicovolle situaties).

Preventiemaatregelen bij gevaarlijke werksituaties

In heel 2011 liepen de Nederlandse werknemers 4,3 miljard uur het gevaar om uit te glijden of te struikelen. Voor 90% van de werknemers vormt dit een risico. Daarnaast werken veel werknemers in situaties waarbij ze kunnen vallen van een vaste trap of helling (62%).
Misschien is het ook binnen uw organisatie weer eens tijd om te kijken met welke gevaren de werknemers te maken krijgen. Controleer of alle gevaarlijke werksituaties binnen uw organisatie zijn opgenomen in de RI&E. Vervolgens moet het plan van aanpak maatregelen bieden om die risico’s tegen te gaan. Inventariseer welke maatregelen uw achterban het meest belangrijk vindt, zodat uw bestuurder hiermee rekening kan houden. De werknemers zullen dan eerder meewerken aan de uitvoering van het plan van aanpak.