Beter arbobewustzijn na herhaalde controles

5 maart 2014 | Door redactie

Als werkgevers meerdere keren worden gewezen op gevaren in hun organisatie neemt het arbobewustzijn toe. Ook nemen ze vaker structurele maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dat blijkt uit inspectieresultaten van de Inspectie SZW.

Hoe vaker werkgevers op gevaarlijke arbeidsomstandigheden worden gewezen, hoe meer ze zich bewust worden van de arborisico’s en hoe meer maatregelen ze treffen om gevaarlijke situaties op het werk te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW in de hout-, timmer- en meubelindustrie (pdf). De Inspectie SZW ging opnieuw langs bij bedrijven waarbij in voorgaande jaren veel of ernstige overtredingen waren geconstateerd. Ook bezocht ze bedrijven die nog niet eerder waren gecontroleerd. De bedrijven die niet eerder waren bezocht, waren veel vaker in overtreding dan de bedrijven waarbij de Inspectie SZW eerder al eens was langsgekomen.

Structurele maatregelen voor meer arbobewustzijn

Ook als uw organisatie (lang) niet is geïnspecteerd, is het belangrijk dat u structureel werk maakt van veilige werkomstandigheden. Denk hierbij aan de volgende acties:

  • maatregelen treffen om de arborisico’s zo veel mogelijk weg te nemen of te beperken;
  • regelmatig informatie verspreiden waarin u aangeeft hoe medewerkers bepaalde arborisico’s zo veel mogelijk kunnen beperken. Denk aan risico’s zoals werkdruk, trillingen, lawaai, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en machineveiligheid;
  • medewerkers arbocursussen laten volgen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten;
  • erop toezien dat de veiligheidsinstructies en arbovoorschriften ook worden nageleefd op de werkvloer.

Zelfhulptool voor meer arbobewustzijn

Om te toetsen of medewerkers zich voldoende bewust zijn van de risico’s van hun werkzaamheden is er voor de hout-, timmer- en meubelsector een zelfhulptool gemaakt: de virtuele werkplaats. In de tool komen acht machines aan bod die vaak in de branche worden gebruikt. Per machine worden de meest voorkomende veilige en onveilige situaties benoemd. Ook andere arborisico’s komen ter sprake. Op Zelfinspectie.nl zijn overigens ook tools te vinden voor het verwijderen van asbest en het werken in garages.