Betrek werknemers bij Week van de RI&E

14 maart 2017 | Door redactie

Van 12 juni tot en met 16 juni 2017 vindt de Week van de RI&E plaats. Dit jaar wordt vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheden die de risico-inventarisatie en -evaluatie biedt voor de ondernemer. Maar de RI&E is er ook en vooral voor werknemers.

Slechts 45% van de organisaties die verplicht zijn een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben, beschikken daadwerkelijk over een actuele RI&E. Een week lang aandacht voor de RI&E kan dus geen kwaad. Het thema van de derde Week van de RI&E die plaatsvindt van 12 juni tot en met 16 juni 2017 is ‘De RI&E als onderdeel van zakelijk succes’. De nadruk ligt deze keer op de mogelijkheden voor de organisatie en de werkgever. Een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer tevreden werknemers en een hogere productiviteit.

Betrokkenheid werknemers goed voor veiligheid

De arboverantwoordelijke en de ondernemingsraad (OR) kunnen de Week van de RI&E natuurlijk ook aangrijpen om in de eigen organisatie aandacht te vragen voor de RI&E. Moet er nog een RI&E opgesteld worden of is de huidige aan actualisatie toe, betrek daar dan vooral de werknemers bij. Dat vergroot het draagvlak en dat komt de veiligheid op de werkvloer ten goede. Bij de RI&E hoort het plan van aanpak (tool) met maatregelen om de risico’s te verminderen. Bepalen wat er eerst moet gebeuren en op welke manier is een stuk makkelijker als werknemers betrokken zijn geweest bij de ideeën.

Advies en tips voor de RI&E

In de Week van de RI&E worden er in het hele land activiteiten georganiseerd. Zo was er vorig jaar de mogelijkheid om bijeenkomsten te bezoeken waar advies en tips voor het opstellen van de RI&E werden geboden. Ook dit jaar zullen diverse brancheorganisaties de aandacht vestigen op de voor hun branche ontwikkelde RI&E-instrumenten. Op WeekvandeRI&E  worden de komende weken activiteiten en programma-informatie gepubliceerd.