Bijna recht op inzage RI&E

20 januari 2011 | Door redactie

Dat de versoepeling van de RI&E-toetsing voor kleine bedrijven is uitgesteld, betekent dat ook de andere nieuwe regeling uit deze wetswijziging nog niet van kracht is. Het recht van werknemers om de RI&E van de organisatie in te zien, laat dus nog even op zich wachten.

In het bericht Toetsing RI&E toch nog niet versoepeld kon u eerder deze week lezen dat de geplande wetswijziging rondom de versoepeling van de eisen voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij kleine bedrijven niet per 1 januari 2011 van kracht is geworden. De Eerste Kamer is wel akkoord met de aanpassing, maar de wetswijziging is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd. Dit uitstel betekent ook dat het recht voor werknemers om de RI&E in te zien nog even in de wacht staat. Dat wordt namelijk in hetzelfde wetsvoorstel geregeld.
De reden dat werknemers de mogelijkheid moeten krijgen om de RI&E van hun eigen organisatie in te zien, is dat dit hun betrokkenheid bij de organisatie en hun eigen veiligheid en gezondheid vergroot.

RI&E: per post of digitaal?

Ook al is de wetswijziging nog niet ingevoerd; het is wel verstandig om uw arbobeleid op de nieuwe plannen af te laten stemmen. Misschien kunt u bij uw werkgever een voorstel doen waarbij u uw licht op de zaak laat schijnen. Heeft u er bijvoorbeeld al over nagedacht of u alle werknemers een kopie van de RI&E per (digitale) post verstuurt of dat deze alleen te bekijken is via een inkijkexemplaar op kantoor? Nu heeft u nog even de tijd om zich voor te bereiden. De Arbeidsinspectie gaat er wel van uit dat u uw beleid naar eisen van de Arbeidsomstandighedenwet inricht.