Branche-instrumenten helpen bij opstellen RI&E

13 maart 2018 | Door redactie

Deze week is het Week van Zorg en Welzijn. Werknemers in de zorgsector lopen bij hun werk zowel risico op fysieke als op psychische arbeidsbelasting. Voor de zorgsector zijn diverse branche-instrumenten beschikbaar die helpen om de risico’s goed in kaart te brengen.

De zorgsector kampt met hoog ziekteverzuim; van de werknemers in de zorg zat vorig jaar 6% ziek thuis. Voor het eerst sinds jaren stijgt het verzuim in alle leeftijdscategorieën, dus ook bij jongere werknemers. Het gaat vooral om een toename van langdurig verzuim. Dat blijkt uit cijfers van Vernet Verzuimnetwerk dat verzuim in de sector registreert. Bij jongere werknemers is de oorzaak vaak werkdruk, een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ouderen vallen relatief vaker uit door fysieke arbeidsbelasting (tool).

Risico werkdruk opnemen in de RI&E

Niet alle verzuim is te voorkomen; wie uitvalt door griep kan dat niet voor zijn. Werkdruk is echter een oorzaak die werkgevers wel kunnen beïnvloeden. Het risico op uitval door werkdruk en andere vormen van PSA moet worden opgenomen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) (tool). Voor de zorgsector zijn diverse branche-instrumenten beschikbaar die helpen om de RI&E op te stellen. Steunpunt RIE heeft een lijst van beschikbare branche-instrumenten waaronder de geestelijke gezondheidszorg, welzijn, kinderopvang en ziekenhuizen. Er zijn zowel betaalde als gratis branche-instrumenten te vinden.